Söka medel

Timmermansorden stödjer i första hand etablerade organisationer inom ABC län som bedriver en allmännyttig verksamhet som främjar vård av behövande äldre och/eller sjuka personer eller främjandet av vård av sådana personer och i andra hand till barn och ungdoms vård och fostran. Timmermansorden ger inte bidrag till privatpersoner utan hänvisar till Föreningen för Välgörenhetens Ordnande (FVO) https://www.foreningenfvo.se/ .

I ansökningsportalen, se länk nedan, anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej.

Ansökningsperioder under året:
  • första perioden är från och med januari till den 7 mars
  • andra perioden 15 juli till 15 september.
Besked lämnas i normala fall i slutet av maj respektive november månad.

För att söka medel tryck här (Du flyttas över till extern webbplats för ansökningen).

Information om hur Timmermansorden hanterar ansökningar enligt GDPR hittar du här.

Timmermansorden använder ett elektroniskt ansökningsförfarande som stöds av webbläsarna Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox och Safari.

Vid frågor ber vi Er vänligen kontakta
Ordförande Johan Stenberg
E-mail: okfh@timmermansorden.se
Timmermansorden, Eriksbergsgatan 17, 114 30 Stockholm.
Telefon 08-611 29 11, kansli@timmermansorden.se